Terug naar overzicht

Inleiding over Power BI DAX bewerkingen

DAX staat voor Data Analysis Expressions en is een verzameling functies, operators en constanten die in een formule kunnen worden gebruikt om waarden te berekenen. Eenvoudig gezegd; DAX helpt u nieuwe informatie samen te stellen op basis van gegevens die al in het model staan, zie bijvoorbeeld de blog over “Eigen berekening maken in een visualisatie”:

De belangrijkste basisconcepten in DAX zijn:

 • Syntax
 • Functies.

Syntax

De syntaxis omvat de verschillende elementen van een formule, of eenvoudiger gezegd, hoe de formule wordt geschreven. Bekijk bijvoorbeeld de volgende eenvoudige DAX-formule voor een meting genaamd “Total Sales”:

Deze formule bevat de volgende syntaxiselementen:

A. De naam van de meting: Total Sales.

B. De gelijkteken-operator ( = ), waarmee het begin van de formule wordt aangegeven. Wanneer deze wordt berekend, wordt een resultaat geretourneerd.

C. De DAX-functie SUM waarmee u alle getallen in de kolom SalesAmount (uit tabel Sales) bij elkaar optelt.

D. Haakjes () die een expressie omgeven die een of meer argumenten bevat. Voor de meeste functies is ten minste één argument vereist. Een argument geeft een waarde door aan een functie.

E. De tabel, Sales, waarnaar wordt verwezen.

F. De kolom, [SalesAmount], waarnaar wordt verwezen in de tabel Sales. Door dit argument weet de functie SUM voor welke kolom een som moet worden samengesteld.

Functies

Hierboven is de DAX functie SUM gebruikt. Functies zijn vooraf gedefinieerde formules waarmee berekeningen in een bepaalde volgorde of met een bepaalde structuur worden uitgevoerd.

DAX omvat de volgende categorieën van functies:

 • Datum en tijd
 • Tijdintelligentie
 • Informatie
 • Logisch
 • Wiskundig
 • Statistisch
 • Tekst
 • Bovenliggend/onderliggend
 • Overige functies.

Als u vertrouwd bent met functies in Excel-formules, zullen veel van de functies in DAX u bekend voorkomen.

DAX bewerking toepassen

In het rapport hieronder staat de ‘SalesAmount’ weergegeven. Om een DAX formule te maken, klikt u met de rechtermuisknop in de deelgroep ‘Velden’ op ‘SalesAmount’ en selecteert dan ‘Nieuwe meting’ in het snelmenu:

Het canvas zal er dan al volgt uit zien:

In de formule balk bovenaan kunt u uw DAX formule een naam geven (door ‘Meting’ te overschrijven) en te voorzien van functies etc. In een volgende blog gaan we hier dieper op in.

Conclusie Power BI DAX bewerkingen

Door te leren hoe u effectieve DAX-formules kunt maken, kunt u optimaal gebruikmaken van uw gegevens. Wanneer u over alle benodigde informatie beschikt, kunt u beginnen met het oplossen van bedrijfsproblemen die invloed hebben op de winstgevendheid van uw bedrijf. Dit is de kracht van Power BI en DAX helpt u daarbij. Wilt u meer kennis opdoen over Power BI? Volg dan onze Power BI cursus.

Power BI cursussen