Terug naar overzicht

De ALS (IF) formule in Excel

De Excel functie ALS is een van de meest gebruikte formules in Excel (in de Engelse Excel versie wordt dit de IF formule genoemd). Met behulp van deze formule wordt een vergelijking gemaakt. Er zijn dan 2 uitkomsten mogelijk:

1) De vergelijking is waar

2) De vergelijking is niet waar

Bij elke uitkomst kunt u een verschillende waarde meegeven.

Voorbeeld van de ALS formule in Excel

In kolom C wilt u aangeven of de omzetdoelstelling van 10.000 is behaald. Deze kolom moet dan worden gevuld met “Ja” of “Nee”:

Cel C2 gaat dan als volgt worden gevuld:

Deze formule kan het best worden uitgelegd door te klikken op het Fx symbool. Het volgende dialoogvenster verschijnt dan:

De vergelijking (ook wel ‘Logische test’ genoemd) is:

B2>10000

Zoals hierboven is beschreven, zijn er 2 uitkomsten mogelijk

1) De vergelijking is waar ( ‘Waarde-als-waar’)

2) De vergelijking is niet waar (‘Waarde-als-onwaar’)

Wanneer de vergelijking waar is, dus als de omzet groter is dan 10.000, dan wilt u de tekst “Ja” zien in cel C2 (U kunt hier elke tekst neerzetten zolang deze tussen “ staat).

Wanneer de vergelijking onwaar is, dus als de omzet kleiner of gelijk is dan 10.000, dan wilt u de tekst “Nee” zien in cel C2.

Wanneer u de formule doortrekt naar de andere cellen is het resultaat als volgt:

Conclusie

De ALS formule is een van de meest gebruikte Excel formules. Met deze eenvoudige formule heeft u snel een betere inzage in uw data. Deze formule is ook uitstekend te combineren met andere Excel formules. Wilt u meer kennis opdoen? Volg dan één van onze Excel cursussen!

Excel cursussen