alias gebruiken sql
Terug naar overzicht

Alias gebruiken in SQL

Een SQL-alias is handig om uw query te vereenvoudigen en het resultaat ervan leesbaarder te maken. In dit artikel wordt uitgelegd waarom en hoe u aliassen kunt gebruiken in uw SQL-query’s. U kunt in SQL een tabel of kolom tijdelijk een andere naam geven. Dit staat bekend als een SQL-alias. Het is een tijdelijke wijziging die geen invloed heeft op de werkelijke tabelnaam in de database.

Aliassen zijn een functie van SQL die wordt ondersteund door de meeste, zo niet alle, relationele databasebeheersystemen.

Voordelen

Er zijn verschillende redenen waarom u zou kunnen overwegen om een SQL-alias te gebruiken:

  • Complexe kolom- en tabelnamen kunnen worden vereenvoudigd of een geschiktere naam krijgen. Dit maakt de SQL-query duidelijker en gemakkelijker te begrijpen.
  • Aliassen zijn handig wanneer we werken met JOIN-bewerkingen of geaggregeerde functies zoals COUNT () en SUM ().
  • Een SQL-alias is ook handig bij het gebruik van een self-join.
  • Als u met meerdere tabellen werkt, is het een goede gewoonte om bij alle kolomnamen een alias te plaatsen, zodat u gemakkelijk kunt zien welke kolom bij welke tabel hoort.

Laten we nu eens nader kijken naar het gebruik van aliassen, te beginnen met kolommen.

Kolommen van Alias voorzien

Een alias kan worden gebruikt om de kolommen in uw SQL-query te hernoemen. Een query met een alias voor kolommen ziet er als volgt uit:

Laten we dit toepassen op een praktisch voorbeeld. We gebruiken de volgende tabel, die basisinformatie over onze klanten bevat:

Ten eerste gebruiken we een zoekopdracht die geen aliassen heeft voor de kolomnamen. Stel u voor dat we willen zien welke klanten jonger zijn dan 60 jaar. We zouden de volgende query kunnen schrijven:

Het resultaat van deze query is

Laten we nu onze kolomaliassen introduceren in bovenstaande query:

De bovenstaande zoekopdracht bevat nu een alias voor de drie kolommen. Als u het resultaat vergelijkt met de vorige uitkomst, ziet u dat de kolomnamen gewijzigd zijn:

Bovenstaande resultaat kon ook worden verkregen middels de volgende query:

Er is geen AS nodig om de kolomnamen te wijzigen. Als de alias die u gebruikt spaties bevat, moet u aanhalingstekens rond de alias plaatsen. Bijvoorbeeld:

Dat concludeert het gebruik van een SQL-alias om kolommen te hernoemen. U kunt ook een alias gebruiken om tabellen te hernoemen!

Tabellen van Alias voorzien

Een alias kan worden gebruikt om een tabel in uw SQL-query te hernoemen. Een query met een alias voor tabellen ziet er als volgt uit:

Laten we dit toepassen op het voorbeeld op de query uit het vorige voorbeeld:

De database is nu hernoemd naar:

Klantendata

Conclusie

In dit artikel hebben we de waarde van SQL-aliassen gedemonstreerd. Ze helpen u om duidelijkere gegevens weer te geven en hebben het extra voordeel dat ze verwarrende tabel- of kolomnamen kunnen aanpassen.

SQL cursussen