kop en voettekst toevoegen met vba
Terug naar overzicht

Kop en voettekst toevoegen met VBA

Vaak is het gewenst dat de ontvanger van een document, ziet op welke datum het document betrekking heeft. Neem bijvoorbeeld onderstaande verkoop overzicht:

Wanneer u deze data in Excel heeft, kunt u hiervan een pdf document maken en versturen naar bijvoorbeeld de directie van het bedrijf waar u werkzaam bent. Natuurlijk kunt u in uw email zetten dat deze data betrekking heeft op 3 mei 2021, maar mooier is dat deze datum automatisch wordt toegevoegd aan het document.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat u het tabblad ‘Ontwikkelaars’ heeft toegevoegd aan uw lint in MS Excel:

Kies dan links voor het ‘Visual Basic’ icoon om de visual basic omgeving te openen. Kies in de deze omgeving voor “ThisWorkbook” > klik op de rechtermuisknop > invoegen > module om een lege module te openen (uiteraard dient dit te gebeuren in het Excelbestand welke de data bevat):

VBA code

Hieronder de code waarmee een datum wordt toegevoegd in de (centrale) titel:

Sub DateInHeader()
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftHeader = “”
.CenterHeader = “&D”
.RightHeader = “”
.LeftFooter = “”
.CenterFooter = “”
.RightFooter = “”
End With
End Sub

Kopieer deze code en plak deze in de lege module. Sla daarna het bestand op (.xlsm)

Met behulp van deze macro wordt aan de openstaande sheet een titel toegevoegd die in de midden de datum (&D) laat zien. Had u deze datum liever rechtsonder willen hebben, dan wordt de code als volgt:

Sub DateInHeader()
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftHeader = “”
.CenterHeader = “”
.RightHeader = “”
.LeftFooter = “”
.CenterFooter = “”
.RightFooter = “&D”
End With
End Sub

Resultaat

Ga in het Excel bestand met de data (en de opgeslagen Macro) in het lint naar tab ‘Ontwikkelaars’ > ‘Macro’s:

Kies de macro “DateInHeader’ > ‘Uitvoeren’. Het resultaat is niet direct zichtbaar, maar wanneer u het Excelbestand opslaat als PDF dan ziet het er als volgt uit:

De datum staat gecentreerd in de titel.

Conclusie

Wanneer u een (excel)overzicht wilt voorzien van de dag waarop dit overzicht is aangemaakt of opgeslagen, dan kan een VBA code uitkomst bieden. Dit verdient de voorkeur boven het handmatig toevoegen van de datum in een email. Wilt u meer kennis opdoen? Bekijk dan onze VBA cursussen!

VBA cursussen