Klanten waarderen X-Cel met een

En een Golden Award door sitekeuring.net

Bestellen? Kies een "versie" en daarna "in winkelmand"

381.15 (315.00 ex. BTW)

Onze prijzen zijn inclusief:

 • Levenslange online toegang tot je cursus
 • Docenten die antwoorden op al je vragen
 • Geschikt voor Mac en Windows
 • Een certificaat na afronding
 • Cursus besteld, dezelfde dag nog aan de slag!
 • Tijdelijk: 5 online loopbaan cursussen t.w.v. €150,-
 • Wilt u later betalen? Kies bij het afrekenen voor "Faktuur"

FAQ

Krijg ik een factuur via email?

Ja, wanneer de bestelling is voltooid, ontvangt u direct een email met daarin een factuur (controleer uw ‘Ongewenste items’!).

Kan ik een afwijkend verzend/factuuradres opgeven bij het bestellen?

Ja, wanneer het factuuradres afwijkt van het verzendadres kunt u dit aangeven op het bestelformulier.

De besteller is een andere persoon dan de cursist. Is dit een probleem?

Nee, u kunt dit aangeven op het bestelformulier.

Mijn werkgever betaalt, kan ik toch bestellen?

Ja, kies bij het afrekenen voor “Factuur”. U ontvangt dan een factuur via email welke u kunt doorzetten naar uw werkgever.

Data totaal pakket (9 cursussen)

Bekijk het cursusplatform

Eigenschappen

 • Studieduur: 66-132 uur
 • Voorkennis: Niet van toepassing

Informatie

Dit pakket bevat de volgende cursussen:
 • Excel Basisplus
 • Excel Gevorderde
 • Excel Expert
 • SQL Basisplus
 • SQL Gevorderde
 • SQL Expert
 • Access Basiskennis
 • VBA Basisplus
 • VBA Gevorderde

Onderwerpen

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

Onderwerpen Excel Basisplus

 • Navigeren & wijzigen werkblad
 • Invoeren & bewerken gegevens
 • Afdrukken, openen en opslaan
 • Uitleg formules & functies
 • Draaitabellen maken
 • Grafieken maken

Onderwerpen Excel Gevorderde

 • Alle relevante formules
 • Combineren belangrijke formules
 • Gegevensvalidaties
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Relatieve & absolute celverwijzing
 • Draaitabellen indelen & opmaken
 • Draaitabellen sorteren & groeperen
 • Berekende velden & items

Onderwerpen Excel Expert

 • Optimale spreadsheet indeling
 • Controle formules
 • Beveiligingen inbouwen
 • De 10 Excel geboden
 • Handige analyse formules
 • Gecombineerde analyse formules
 • Macro’s
 • Datakoppelingen

Onderwerpen SQL Basisplus

 • Basiscommando’s
 • Where condities
 • Like en Ilike
 • Jokertekens
 • In, between en is null
 • Order by

Onderwerpen SQL Gevorderde

 • Geaggregeerde functies
 • Group by & having
 • Distinct & Case
 • Inner en outerjoins
 • Union

Onderwerpen SQL Expert

 • Data type & formats
 • Data opschonen met functies
 • Subqueries
 • Window functies
 • Performance verbeteren

Onderwerpen Access Basiskennis

 • Databases maken
 • Tabellen maken en gebruiken
 • Alles over queries
 • Het gebruik van filters

Onderwerpen VBA Basisplus

 • Selectie maken met Range
 • ROWS en COLUMNS commando’s
 • Cellen bewerken
 • Tabbladen verbergen
 • Variabelen gebruiken
 • Conditionele functies (IF, ELSEIF, SELECT CASE)

Onderwerpen VBA Gevorderde

 • Loops (While, DO en FOR)
 • Proceduren en functies
 • Dialoogvensters maken
 • Codes voor het werkblad en map
 • Formulieren maken

Inhoud

Bekijk hier de volledige cursusinhoud:

Inhoud Excel Basisplus

Basiskennis

 • HS1 Excel begrippen
 • HS2 Werkbladen
 • HS3 Gegevensinvoer & bewerken
 • HS4 Werkmap openen & opslaan
 • HS5 Afdrukken
 • HS6 Uitleg formules & functies

Draaitabel voor beginners

 • HS1 Draaitabel creëren

Grafieken voor beginners

 • HS1 Grafieken voor beginners
Alle cursussen

Liever toch een andere keuze maken? Bekijk dan alle Excel cursussen.

 

Inhoud Excel Gevorderde

Draaitabel voor gevorderden

 • HS 1 Draaitabel indelen & opmaken
 • HS 1.1 Draaitabel indeling
 • HS 1.2 Draaitabel opmaak
 • HS 2 Draaitabellen voor experts
 • HS 2.1 Sorteren en voorwaardelijke opmaak
 • HS 2.2 Draaitabel van één veld
 • HS 2.3 Groeperen
 • HS 2.4 Berekend veld & item

Meest gebruikte formules & combinaties

 • HS 1 Tekstformules
 • HS 1.1 Verrijkingsformules
 • HS 1.1.1 Meervoudige ALS formule
 • HS 1.1.2 Gecombineerde formules GROOTSTE, ALS en ABS
 • HS 1.1.3 Gecombineerde formules EN, OF en ALS
 • HS 1.1.4 Gecombineerde formules LINKS, RECHTS, DEEL en ALS
 • HS 1.2 Formules voor verrijkingstabel
 • HS 1.2.1 VERT.ZOEKEN formule
 • HS 1.2.2 Gecombineerde formules ALS.FOUT en VERT.ZOEKEN
 • HS 1.2.3 Gecombineerde formules TEKST en VERT.ZOEKEN
 • HS 1.2.4 Andere gecombineerde formules met VERT.ZOEKEN
 • HS 2 Getallen- en datumformules
 • HS 2.1 SOM.ALS formule met joker tekens
 • HS 2.2 SOMMEN.ALS formule met verschillende celverwijzingen
 • HS 2.3 Gecombineerde formules ALS en AANTAL(LEN).ALS
 • HS 2.4 Datumformules

Voorw. opmaak & gegevensvalidaties

 • HS 1 Voorwaardelijke opmaak & validatie
 • HS 1.1 Gegevensvalidaties
 • HS 1.2 Voorwaardelijke opmaak

Inhoud Excel Expert

Bouw een rapportage model

 • HS 1 De SERCOM methode
 • HS 1.1 Source
 • HS 1.2 Enrichment
 • HS 1.2.1 Brondata met beperkte variatie
 • HS 1.2.2 Brondata met veel variatie
 • HS 1.2.3 Toevoegingen
 • HS 1.3 Report
 • HS 1.4 Controls
 • HS 1.4.1 Checks
 • HS 1.4.2 Rapportage beveiliging
 • HS 1.4.3 Scheiding gebruiker & beheerder
 • HS 1.5 Manual
 • HS 2 De 10 Excel geboden

Macro’s & datakoppelingen

 • HS 1 De basis van macro’s
 • HS 2 Koppelen data
 • HS 2.1 Koppelingen binnen Excel
 • HS 2.2 Inleiding importeren externe data

De beste analyse formules

 • HS 1 Analyse formules
 • HS 1.1 Formules INDEX, VERGELIJKEN en KIEZEN
 • HS 1.2 Formules SUBSTITUEREN en VERVANGEN
 • HS 1.3 ZOEKEN, VIND.SPEC en VERVANGEN
 • HS 1.4 Database formules

Inhoud SQL Basisplus

SQL: Basis

 • HS 1 Algemeen
 • HS 2 Mode analytics
 • HS 2.1 Inschrijven en inloggen op modeanalytics.com
 • HS 2.2 Werken met modeanalytics.com
 • HS 3 Basiscommando’s SELECT, FROM, AS en LIMIT
 • HS 4 WHERE
 • HS 5 Logical operators
 • HS 5.1 LIKE, ILIKE, en jokertekens
 • HS 5.2 IN, BETWEEN en IS NULL
 • HS 5.3 AND, OR en NOT
 • HS 5.4 ORDER BY en opmerkingen toevoegen

Inhoud SQL Gevorderde

SQL: Gevorderden

 • HS 1 Algemeen
 • HS 2 Mode analytics
 • HS 2.1 Inschrijven en inloggen op modeanalytics.com
 • HS 2.2 Werken met modeanalytics.com
 • HS 3 Geaggregeerde functies in SQL
 • HS 3.1 COUNT en SUM
 • HS 3.2 MIN, MAX en AVG
 • HS 4 GROUP BY en HAVING
 • HS 4.1 Group By
 • HS 4.2 Having
 • HS 5 DISTINCT
 • HS 6 CASE
 • HS 6.1 De CASE functie
 • HS 6.2 Meerdere WHEN condities toevoegen
 • HS 6.3 CASE met aggregate functies
 • HS 7 JOIN
 • HS 7.1 Introductie JOIN functie
 • HS 7.2 De structuur van een JOIN
 • HS 7.3 INNER JOIN
 • HS 7.4 OUTER JOINS: LEFT, RIGHT en FULL
 • HS 7.5 JOIN met filters
 • HS 8 UNION

Inhoud SQL Expert

SQL: Expert

 • HS 1 Algemeen
 • HS 2 Mode analytics
 • HS 2.1 Inschrijven en inloggen op modeanalytics.com
 • HS 2.2 Werken met modeanalytics.com
 • HS 3 Data type en formats in SQL
 • HS 3.1 Data types
 • HS 3.2 Data format
 • HS 4 Data opschonen
 • HS 4.1 LEFT, RIGHT en LENGTH
 • HS 4.2 TRIM, POSITION en STRPOS
 • HS 4.3 SUBSTR, CONCAT, UPPER en LOWER
 • HS 4.4 EXTRACT, DATE_TRUNC en COALESCE
 • HS 5 Subqueries maken
 • HS 5.1 Subquery algemeen
 • HS 5.2 Subqueries met JOIN
 • HS 5.3 Subqueries met UNION
 • HS 6 SQL windows functies
 • HS 6.1 Algemeen
 • HS 6.2 SUM, COUNT en AVG
 • HS 6.3 ROW_NUMBER en RANK
 • HS 6.4 NTILE, LAG, LEAD en WINDOW
 • HS 7 Performance verbeteren
 • HS 8 Data draaien in SQL

Inhoud Access Basiskennis

Basiskennis

 • HS 1 Een nieuwe database maken
 • HS 2 Tabellen
 • HS 3 Queries
 • HS 3.1 Query maken, uitvoeren en opslaan
 • HS 3.2 Filters plaatsen

Inhoud VBA Basisplus

VBA: Basis

 • HS 1 Starten met VBA
 • HS 1.1 De basis
 • HS 1.2 Uw eerste VBA code
 • HS 1.3 Buttons toevoegen
 • HS 2 Kolommen en rijen selecteren
 • HS 2.1 Selecties maken met RANGE
 • HS 2.2 ROWS en COLUMNS commando’s
 • HS 3 Cel eigenschappen aanpassen
 • HS 3.1 Cellen bewerken m.b.v. VALUES en CLEARCONTENTS
 • HS 3.2 Cellen formatteren
 • HS 3.3 Tabbladen verbergen middels VISIBLE
 • HS 3.4Cel verwijzingen
 • HS 3.5 Combinaties maken met WITH
 • HS 3.6 Kleuren
 • HS 4 Variabelen
 • HS 4.1 Inleiding
 • HS 4.2 Code met variabelen
 • HS 4.3 Constante variabele
 • HS 5 Conditionele functies
 • HS 5.1 IF conditie
 • HS 5.2 ELSEIF conditie
 • HS 5.3 SELECT CASE conditie
 • HS 5.4 Like en jokertekens

Inhoud VBA Gevorderde

VBA: Gevorderde

 • HS 1 Loops
 • HS 1.1 WHILE, DO en FOR
 • HS 1.2 Loops gebruiken met CONS en MOD
 • HS 1.2.1 MOD
 • HS 1.2.2 Het dambord
 • HS 2 Procedures en functies
 • HS 3 Dialoogvensters
 • HS 3.1 MsgBox
 • HS 3.2 CHR(10)
 • HS 3.3 InputBox
 • HS 4 Instructies voor het werkblad- en map
 • HS 4.1 Instructies voor de werkmap
 • HS 4.2 Instrcuties voor het werkblad
 • HS 5 Formulieren
 • HS 5.1 Blanco formulieren
 • HS 5.2 Controls toevoegen
 • HS 5.3 Eigenschappen aanpassen
 • HS 5.4 Checkbox
 • HS 5.5 ComboBox en Listbox